Campanii promoționale pentru clienții online cruci-simeria.ro

Regulament cu privire la desfășurarea campaniei

Reduceri de până la 50%

1 Septembrie – 30 Septembrie  2023

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul campaniei promoționaleReduceri de până la 50%(denumita în continuare ”Campania”), este S.C. Nik Cris Marm S.R.L (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), societate comercială organizată potrivit legii române, cu sediul social in Sat Tâmpa, Comuna Băcia, Numarul 60B, judetul Hunedoara, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J20/54/2010, cod unic de înregistrare 26418571, cont bancar RO75RNCB0166115161410001 deschis la BCR Deva, tel: 0791185289

2. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada  1 Septembrie ora 00:00 – 30 Septembrie ora 23:59.

3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura online pe cruci-simeria.ro

4.DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoană fizică având varsta minimă de 16 ani (numită în continuare ”Participant”) care achiziționează cel puțin un produs dintre cele menționate la articolul XIII de pe site-ul www.cruci-simeria.ro

5. MECANISMUL CAMPANIEI

  1. Pentru a putea participa la campania promoțională, Participantul trebuie să achiziționeze cel puțin un produs dintre cele menționate la articolul XIII.
  1. Participanții vor putea achiziționa de pe cruci-simeria.ro maximum 5 (cinci) produse de acelați tip. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza sau anula vânzările sau comenzile care nu respectă această condiție.
  1. În cazul plasării unei comenzi pe cruci-simeria.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către Participant în procesul de creare a contului de client pe site. Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către Participant a unor date incorecte, incomplete și/sau false la momentul creării contului și/sau la data plasării comenzii.
  1. În perioada desfășurării Campaniei, pe cruci-simeria.ro vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanți comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.

6. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit, online, pe cruci-simeria.ro

7.  FORȚĂ MAJORĂ

In orice situație de forța majoră care împiedică sau întarzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi impiedicată.

8. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare online pe cruci-simeria.ro

9.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit in continuare GDPR.

Prin participarea la Campanie online pe cruci-simeria.ro, Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Această prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligații legale) din Regulamentul GDPR.

Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la ștergea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv creării de profiluri care îi privesc sau îi afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă și dreptul de a-și retrage consimțământul dacă prelucrarea are loc în baza acestuia, ulterior, în mod ușor și gratuit, retragerea urmând să producă efecte numai pentru viitor.

Informațiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumpăraturile online de pe cruci-simeria.ro sunt disponibile la https://cruci-simeria.ro/prelucrarea-datelor-personale

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa Organizatorului:

  1. prin e-mail la adresa: office@cruci-simeria.ro;
  2. prin poșta sau curier la adresa: Sat Tâmpa, Comuna Băcia, Numarul 60B, judetul Hunedoara.

Participanții au dreptul de a se adresa justiției sau Autoritații Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

10.TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

11. CONTESTAȚII

Cererea scrisa a Participanților la Campanie în vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore de la achiziție. Orice sesizare în acest sens depusă dupa trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

12. ALTE REGLEMENTĂRI

În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

13. PRODUSE PARTICIPANTE

ID Produs Produs
Model S46 Cruce din Marmura Model S46
Model S50 Cruce din Marmura Model S50
Model S51 Cruce din Marmura Model S51
Model S52 Cruce din Marmura Model S52
Model S151 Cruce din Marmura Model S151
Model S153 Cruce din Marmura Model S153